Inteligentný vysokozdvižný vozík

  • Inteligentný vysokozdvižný vozík – SFL-CPD15-T

    Inteligentný vysokozdvižný vozík – SFL-CPD15-T

    Skladový výťahový nákladný automobil SFL-CPD15-T je vybavený vstavaným radičom série SRC, ktorý vyvinula spoločnosť SEER.Môže ľahko nasadiť bez reflektorov prijatím laserovej navigácie Slam, presne vyzdvihnutím snímačom identifikácie paliet, bez problémov k odoslanému systému.Tento automatický vozík na vysokozdvižné vozíky je preferovaným skladom prenosu výťahu pre pohyby tovaru, stohovanie a paletizáciu v továrni.

  • Smart Forklift-SFL-CDD14

    Smart Forklift-SFL-CDD14

    Laser SLAM STALL STACKER SMART SMART SMART SMART SLFL SLFL-CDD14, je vybavený vstavaným radičom série SRC, ktorý vyvinula spoločnosť SEER.Môže sa ľahko nasadiť bez reflektorov prijatím laserovej navigácie Slam, presne vyzdvihnúť snímač identifikácie paliet, pracovať cez úzku uličku s štíhlym telom a malým polomerom gyrácie a zaistiť 3D bezpečnostnú ochranu rôznymi senzormi, ako je napríklad laser a bezpečnostný nárazník 3D prekážky.Je to preferovaný prenosný robotický pre pohyb tovaru, stohovanie a paletizáciu v továrni.